ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน


รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1023150133
รหัส Smis 8 หลัก : 23012013
รหัส Obec 6 หลัก : 150133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ่อไร่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BoRaiWitTaYakom
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านตากแว้งบน
ตำบล : บ่อพลอย
อำเภอ : บ่อไร่
จังหวัด : ตราด
รหัสไปรษณีย์ : 23140
โทรศัพท์ : 039591043
โทรสาร : 039591043
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/06/2519
อีเมล์ : boraiwit@outlook.com
เว็บไซต์ : http://www.boraiwit.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กม.
Address
159/15 ม.4 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

Contacts
โทรศัพท์ : 0-395-91044
โทรสาร : 0-395-91043
E-mail : webmaster@boraiwit.ac.th boraiwit@outlook.com