ทำเนียบผู้บริหาร

นายมนตรี คุรุกิจโกศล

พ.ศ. 2519 - 2539

นายธงชัย พุ่มชลิต

พ.ศ. 2539 – 2541

นายสมพงษ์ หงษา

พ.ศ. 2541 – 2543

นายสุรพล เกตุเล็ก

พ.ศ. 2543 - 2546

นายวีรศักดิ์ วรรณรัตน์

พ.ศ. 2546 – 2555

นายสนั่น จั่นสังข์

พ.ศ. 2555 – 2557

Address
159/15 ม.4 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

Contacts
โทรศัพท์ : 0-395-91044
โทรสาร : 0-395-91043
E-mail : webmaster@boraiwit.ac.th boraiwit@outlook.com